drs. Erwin K. de Vries, vertaler Duits <> Nederlands, docent en auteur

Vanuit een fascinatie voor de Duitse taal en cultuur heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen algemene literatuurwetenschap gestudeerd. Sindsdien ben ik op vele manieren actief in Duits-Nederlandse educatie en communicatie. Als leraar aan het Willem Lodewijk Gymnasium ontwikkelde ik een leermiddel voor Duitse grammatica, de ‘Grammaticus’, waarvoor ik door het innovatiecentrum ID-NL ben onderscheiden als uitvinder van het jaar. Ik ben auteur van diverse lesboeken en ontwikkelaar van e-learning-software voor Duitse grammatica en literatuur. Met mijn bureau ektekst.nl werk ik regelmatig nauw samen met idntext.com, vooral bij de vertaling van teksten op gebied van marketing, public relations en voorlichting. Bovendien ben ik mede-eigenaar van de Groninger boekhandel Godert Walter, die o.a. is gespecialiseerd in de verkoop van Duitse boeken.